Krizové opatření od 14. 10. 2020

Vážení rodiče.

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020  č. 1022, MŠMT č.j.: MSMT-39443/2020-2 z 13. října 2020 o přijetí krizových opatření od 14. října do 1. listopadu 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání na základní škole.

Ve dnech 26. - 27. října 2020 jsou stanoveny opatřením ministerstva školství č.j.: MSMT-39185/2020-1 dny volna.

Ve dnech 29. – 30. října 2020 jsou podzimní prázdniny.

Žáci se budou ve vyučovacích dnech řídit podle rozvrhu hodin na Škole OnLine, kde vždy najdou příslušné informace k hodině. V případě  distanční výuky zde budou i časy spojení přes Teams (žáci 1. stupně mají přihlašovací údaje nalepeny v papírové žákovské knížce, v případě ztráty nás kontaktujte).

Domácí úkoly a samostatnou práci budou mít žáci zadanou v záložce domácí úkoly nebo opět v rozvrhu hodin u konkrétní hodiny. Spojení on-line bude probíhat maximálně tři hodiny denně na 2. stupni a jednu hodinu denně na 1. stupni a to  v době školního vyučování.

Ostatní úkoly musí žáci plnit a odevzdávat, dle pokynů učitele. Distanční výuka je povinná, nepřítomnost je nutné omlouvat, stejně jako každou jinou nepřítomnost zákonným zástupcem.

Práce z distanční výuky bude hodnocena a započítána do celkové klasifikace.  

Zákonný zástupce je povinen dohlížet na plnění úkolů a sledování Školy OnLine v distanční výuce.

Distanční výuka je schválena od 13. 10. 2020 a zanesena do školního řádu, jehož nové znění naleznete od 14. 10. 2020 na http://www.zskuncice.cz/dokumenty-zs

V případě jakýchkoli dotazů a nejasností napište třídnímu učiteli nebo zástupci ředitele. Předem děkujeme za Vaši spolupráci.   

V MŠ zůstává provoz nezměněn.

Krizové ošetřovné

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ V DISTANČNÍ VÝUCE

 OD 14. DO 23. 10. 2020

Žáci v distanční výuce budou automaticky ODHLÁŠENI ze stravování.

V případě zájmu o stravování je třeba se přihlásit u vedoucí ŠJ (telefonicky, SMS, emailem nebo na www.strava.cz) nejpozději v pondělí do 7:00 hod.,

v ostatní dny do 12 hod. na následující den!

Přihlášenou stravu si žáci mohou vyzvednout následujícími způsoby:

- DO VLASTNÍHO JÍDLONOSIČE, který podepsaný odloží na stůl ve vestibulu hlavního vchodu školy nejpozději do 8 hodin na daný den.

 V 11:00 hodin na stejném místě budou připravené obědy v jídlonosičích k vyzvednutí. Doporučujeme mít dva jídlonosiče na výměnu!

- PŘÍMOU KONZUMACÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ v čase od 11:00 hod do 12:00 hod. U této varianty prosíme (z organizačních důvodů) o nahlášení u vedoucí ŠJ.

Ředitel školy

Děkujeme za pochopení a spolupráci.