Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Krizové opatření od 14. 10. 2020

Vážení rodiče.

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020  č. 1022, MŠMT č.j.: MSMT-39443/2020-2 z 13. října 2020 o přijetí krizových opatření od 14. října do 1. listopadu 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání na základní škole.

Ve dnech 26. - 27. října 2020 jsou stanoveny opatřením ministerstva školství č.j.: MSMT-39185/2020-1 dny volna.

Ve dnech 29. – 30. října 2020 jsou podzimní prázdniny.

Žáci se budou ve vyučovacích dnech řídit podle rozvrhu hodin na Škole OnLine, kde vždy najdou příslušné informace k hodině. V případě  distanční výuky zde budou i časy spojení přes Teams (žáci 1. stupně mají přihlašovací údaje nalepeny v papírové žákovské knížce, v případě ztráty nás kontaktujte).

Domácí úkoly a samostatnou práci budou mít žáci zadanou v záložce domácí úkoly nebo opět v rozvrhu hodin u konkrétní hodiny. Spojení on-line bude probíhat maximálně tři hodiny denně na 2. stupni a jednu hodinu denně na 1. stupni a to  v době školního vyučování.

Ostatní úkoly musí žáci plnit a odevzdávat, dle pokynů učitele. Distanční výuka je povinná, nepřítomnost je nutné omlouvat, stejně jako každou jinou nepřítomnost zákonným zástupcem.

Práce z distanční výuky bude hodnocena a započítána do celkové klasifikace.  

Zákonný zástupce je povinen dohlížet na plnění úkolů a sledování Školy OnLine v distanční výuce.

Distanční výuka je schválena od 13. 10. 2020 a zanesena do školního řádu, jehož nové znění naleznete od 14. 10. 2020 na http://www.zskuncice.cz/dokumenty-zs

V případě jakýchkoli dotazů a nejasností napište třídnímu učiteli nebo zástupci ředitele. Předem děkujeme za Vaši spolupráci.   

V MŠ zůstává provoz nezměněn.

Krizové ošetřovné

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ V DISTANČNÍ VÝUCE

 OD 14. DO 23. 10. 2020

Žáci v distanční výuce budou automaticky ODHLÁŠENI ze stravování.

V případě zájmu o stravování je třeba se přihlásit u vedoucí ŠJ (telefonicky, SMS, emailem nebo na www.strava.cz) nejpozději v pondělí do 7:00 hod.,

v ostatní dny do 12 hod. na následující den!

Přihlášenou stravu si žáci mohou vyzvednout následujícími způsoby:

- DO VLASTNÍHO JÍDLONOSIČE, který podepsaný odloží na stůl ve vestibulu hlavního vchodu školy nejpozději do 8 hodin na daný den.

 V 11:00 hodin na stejném místě budou připravené obědy v jídlonosičích k vyzvednutí. Doporučujeme mít dva jídlonosiče na výměnu!

- PŘÍMOU KONZUMACÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ v čase od 11:00 hod do 12:00 hod. U této varianty prosíme (z organizačních důvodů) o nahlášení u vedoucí ŠJ.

Ředitel školy

Děkujeme za pochopení a spolupráci.