Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

DOPRAVNÍ VÝCHOVA má na naší škole ZELENOU

Během dubna, který je považován na měsíc bezpečnosti, se prolínala dopravní výchova napříč vyučovacími předměty ve všech ročnících naší školy.

A závěru měsíce, v pátek 29. 4. 2022, se uskutečnilo Školní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů pro žáky a žákyně 4. - 9. třídy. Soutěžilo se ve třech disciplínách: e-test zaměřený na pravidla pro cyklisty, otázky ze zdravovědy a na hřišti za školou absolvování jízdy zručnosti na jízdním kole.

Z úspěšných soutěžících byla vytvořena dvě smíšená družstva, která postoupila do Okrskového kola Dopravní soutěže mladých cyklistů, které se uskutečnilo 19. 5. 2022 ve Frýdlantě nad Ostravicí. Naši školu reprezentovali:

I.kategorie 10-12 let

František Řezníček

Matyáš Macura

Tereza Čajánková

Amálie Beránková

II.kategorie 12-16 let

Ondřej Strnadel

Lukáš Brachniak

Karolína Strnadlová

Magdaléna Klepáčová

Týmy sice nepostoupily do okresního kola ve Frýdku – Místku, ale skončily na krásném druhém místě. V testech ze zdravovědy i dopravní teorie měly obě družstva skvělé výsledky, bohužel jízda na nově vyznačeném dopravním hřišti je trochu zaskočila.

O tom, že jízda na kole na dopravním hřišti není nic snadného, se mohli přesvědčit v letošním roce také všichni žáci ze 4. a obou 5. tříd, kteří pod vedením Ing. Miroslava Zberovského opět mohli bez omezení skládat zkoušky pro získání Průkazu cyklisty.

Dopravní výchova na naší škole má své místo, protože znalost a dodržování pravidel silničního provozu jsou obzvlášť v dnešní mobilní době nezbytné.

Ivona Hrubišová