Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

VÝLET do SVĚTA TECHNIKY v OSTRAVĚ

Ve čtvrtek 12. května 2022 žáci třetích tříd společně navštívili Dolní oblast Vítkovic.

Nejprve obě třídy absolvovaly vybraný vzdělávací modul a pak už na ně čekala expozice Velkého světa techniky, kterou mohli nadšení třeťáci prozkoumávat doslova všemi smysly.

Program ROBOT OZOBOT přiblížil dětem z 3. B základy vizuálního programování, pomohl jim pochopit principy fungování barvocitlivých senzorů, seznámil je s možnostmi rozhodování a volbou chování robota. Získaly také znalosti s využitím tohoto typu robotů v praxi.

Program MALÝ ANTROPOLOG žákům z 3. A umožnil prozkoumat modely lidských kostí. Vyzkoušeli si poskládat kostru lidského těla a společně pak soutěžili v získaných vědomostech o odznak odborníka na lidské tělo - Malého antropologa.

Tento náš skvělý vzdělávací výlet byl navíc dětem plně hrazen, včetně dopravy, z projektu OKAP II. - odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

Třeťáci odjížděli plni nových informací, dojmů, nadšení a s odhodláním se sem zase někdy vrátit.

Mgr. Ivona Hrubišová, Mgr. Jarmila Mecová, uč. 3. tříd

Další foto naleznete ve fotogalerii.