Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Branné plavání

V měsíci březnu a dubnu se žáci 5. až 7. tříd zúčastnili 2 lekcí branného plavání na krytém bazéně ve Frenštátě pod Radhoštěm.

V první lekci si zopakovali plavecké techniky- prsa, znak, kraul, skok do neznámé vody, naučili se vytahovat tonoucího z vody, teoreticky si zopakovali resuscitaci a pomocí záchranářských míčů a plováků dopomohli unavenému plavci. 

V druhé lekci zachraňovali tonoucí figurínu a kamaráda, prakticky si vyzkoušeli resuscitaci na souši, orientaci pod vodou, plavání na vytrvalost po dobu 10 minut, plavání v oblečení.

Branné plavání bylo žáky velmi kladně hodnoceno a díky plavání na vytrvalost si mnozí uvědomili, že je třeba trénovat.

Doprava byla částečně hrazena z darů škole, za které přispívajícím rodičům děkujeme.

B. Baňková, L. Golová, P. Švrčková