Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Výstava „Pověsti a legendy z Beskyd“ v Galerii Karla Svolinského

Vyhlášení veřejné soutěže pro děti v malování mělo za cíl zvýšit povědomí o dávných pověstech a legendách beskydského regionu. Děti malovaly obrázky na základě vyslechnutí pověsti z obce, ve které žijí nebo kde chodí do školy. Po ukončení soutěže Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí uspořádalo putovní výstavu vybraných obrázků žáků jednotlivých škol. Putovní výstava, která proběhla na přelomu března a dubna v Galerii Karla Svolinského se vydařila a návštěvníků přišlo opravdu hodně. Do soutěže se zapojilo celkem 13 škol (obcí) a také polské město Bielsko-Biala. Pro obec Kunčice pod Ondřejníkem byla vybrána místní pověst “O čertově stole“. Každý návštěvník dostal u vstupu barevný žeton, kterým dal hlas obrázkům, které se mu líbily. Soutěžní obrázky byly rozvěšeny na kovových panelech a doplněny rekvizitami vyjadřujícími obsah pověstí z jednotlivých obcí. Prohlédnout jste si mohli také spoustu dalších obrázků dětí z naší školy, které se do soutěže zapojily. Přišli návštěvníci různých věkových kategorií. K dispozici pro ně byla návštěvnická kniha, do které mohli zapsat své pocity a dojmy. Výstavu můžete zhlédnout i v dalších beskydských obcích, bude ještě probíhat na sedmi školách, prohlédnou si ji můžete do konce října.

Veronika Bojková a Simona Válková, průvodkyně výstavy