Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Školy my se nebojíme - 2. setkání

Dne 8. 3. jsme se v odpoledních hodinách společně sešli s rodiči a předškoláky při 2. setkání Školy my se nebojíme. Bylo zaměřeno na matematiku a mat. představy. Děti počítaly předměty, poznávaly čísla, pracovaly s interaktivní tabulí – určovaly geometrické tvary a vyplňovaly pracovní list s daným počtem prvků. Na závěr nakreslily svoji maminku. S rodiči bylo hovořeno o projektu ŠMSN, odkladech školní docházky, zápise do 1. třídy, výuce AJ. Potřebné informace také předalo vedení školy – p. řed. Kateřina Bumbalíková a p. zást. Monika Skýpalová. Děkuji jim za přítomnost na akci, Eva Halatová