Logo

foto21 foto22 foto23 foto24 foto25 foto26 foto27 foto28 foto29 foto30 foto31 foto32 foto33 foto34 foto35 foto36 foto37 foto38

Únor, měsíc poezie

Únor se pro žáky 7. A stal tentokrát měsícem poezie. Ta většinou nebývá mezi žáky běžným nebo oblíbeným čtivem, přesto jsme se přesvědčili, že může být zábavná a především hravá. Nejprve si žáci vyzkoušeli tzv. Blackout Poetry. Jedná se o hravou formu práce se slovy, asociacemi a vizuální stránkou textu. Žáci pracovali s osmi různými texty českých písní. Při čtení si vybírali slova, která je zaujala, a pokoušeli se z nich sestavit nové věty (verše). Zbytek textu začernili nebo jinak pomalovali. Název „Blackout Poetry“ je odvozen z anglického slova pro masivní výpadek proudu, výsledek by tedy měl připomínat pohled z výšky na noční město, kde svítí jen pár světel.

Jako další básnickou formu si žáci vyzkoušeli tvorbu limericku, což je krátká básnická forma o pěti verších v přesném rýmovém schématu (aabba – poslední verš je ozvěnou verše prvního). Typické pro limericky jsou logická nesmyslnost, jazykové novátorství a jazykový humor.

Zdařilé výsledky obou aktivit si můžete prohlédnout na fotografiích. 

Mgr. Denisa Magdoňová

Další foto najdete ve fotogalerii.